MP

alfabetische lijst van alle uitgaven met illustraties


88

De Muze

een gedicht in een Nederlandse vertaling van Mercator, met de hand gezet uit de Bembo, tezamen met het drukwerkje dat voor de honderste verjaardag van Anna Achmatova in haar huis, thans museum, in Petersburg voor 25 kopeken aangeboden werd en in mei 2005 nog voorradig was; waaraan in januari 2005 nog enkele bladzijden toegevoegd werden met afdrukken van de tekeningen die Modigliani in 1920 van de dichteres maakte op de omslag, gedrukt in 60 exemplaren, waarvan 35 voor de jaaruitgave van HBB, het grafisch en bibliofiel genootschap Het Beschreven Blad 13 pp 13 x 23 cm
€ 20